Reale forma parte del Grupo Reale Mutua, primera aseguradora en forma de mutua de Italia, fundada en el año 1828.


Desde su implantación en España, Reale ha mantenido un ritmo de crecimiento sostenido, superior a la media del sector.


En los últimos años, Reale ha desarrollado una estrategia de compras y acuerdos que ha consolidado su presencia en el mercado español, ampliando la red de servicio al asegurado y su cartera de productos.


Valoració de les pòlisses de Reale

 

Tot risc

 •  

 • Assistència en viatge  

 • Assistència des del km.  

  km. 0 al vehicle i 15 a les persones

 • Punxada  

  si

 • Falta de combustible  

  si

 • Pèrdua de claus  

  si

 • Enviament de xofer  

  si

 • Vehicle de substitució  

 •  

  si

 • Defensa jurídica  

 • Fiances  

  Límit 6.000 €

 • Lliure elecció advocat i procurador  

  Límit 6.000 €

 • Gestió de multes  

  Descàrrecs de denúncies i recursos administratius d'infraccions de la Llei sobre Trànsit

 • Assistència sanitària  

 •  

  100% de les despeses en centres clinics i pels metges designats per la companyia i 3.000€ per la lliure elecció

 • Vidres  

  si

 • Robatori  

 • Primer any  

  Valor de nou

 • Segon any  

  Valor de nou

 • Tercer any  

  Valor venal + 50% de la diferència entre valor de nou i valor venal

 • Quart any  

  Valor venal millorat + 30%

 • Cinquè any  

  Valor venal millorat + 30%

 • Sisè any  

  Valor venal

 • Furt  

  no

 • Pedregades  

  no

 • Incendi  

 • Primer any  

  Valor de nou

 • Segon any  

  Valor de nou

 • Tercer any  

  Valor venal + 50% de la diferència entre valor de nou i valor venal

 • Quart any  

  Valor venal millorat + 30%

 • Cinquè any  

  Valor venal millorat + 30%

 • Sisè any  

  Valor venal

 • Danys propis  

 • Primer any  

  Valor de nou

 • Segon any  

  Valor de nou

 • Tercer any  

  Valor venal + 50% de la diferència entre valor de nou i valor venal

 • Quart any  

  Valor venal millorat + 30%

 • Cinquè any  

  Valor venal millorat + 30%

 • Sisè any  

  Valor venal

 

Tercers + Vidres + Robatori + Incendi

 •  

 • Assistència en viatge  

 • Assistència des del km.  

  km. 0 al vehicle i 15 a les persones

 • Punxada  

  si

 • Falta de combustible  

  si

 • Pèrdua de claus  

  si

 • Enviament de xofer  

  si

 • Vehicle de substitució  

 •  

  si

 • Defensa jurídica  

 • Fiances  

  Límit 6.000 €

 • Lliure elecció advocat i procurador  

  Límit 6.000 €

 • Gestió de multes  

  Descàrrecs de denúncies i recursos administratius d'infraccions de la Llei sobre Trànsit

 • Assistència sanitària  

 •  

  100% de les despeses en centres clinics i pels metges designats per la companyia i 3.000€ per la lliure elecció

 • Vidres  

  si

 • Robatori  

 • Primer any  

  Valor de nou

 • Segon any  

  Valor de nou

 • Tercer any  

  Valor venal + 50% de la diferència entre valor de nou i valor venal

 • Quart any  

  Valor venal millorat + 30%

 • Cinquè any  

  Valor venal millorat + 30%

 • Sisè any  

  Valor venal

 • Furt  

  no

 • Pedregades  

  no

 • Incendi  

 • Primer any  

  Valor de nou

 • Segon any  

  Valor de nou

 • Tercer any  

  Valor venal + 50% de la diferència entre valor de nou i valor venal

 • Quart any  

  Valor venal millorat + 30%

 • Cinquè any  

  Valor venal millorat + 30%

 • Sisè any  

  Valor venal

 

Tercers + Vidres

 •  

 • Assistència en viatge  

 • Assistència des del km.  

  km. 0 al vehicle i 15 a les persones

 • Punxada  

  si

 • Falta de combustible  

  si

 • Pèrdua de claus  

  si

 • Enviament de xofer  

  si

 • Vehicle de substitució  

 •  

  si

 • Defensa jurídica  

 • Fiances  

  Límit 6.000 €

 • Lliure elecció advocat i procurador  

  Límit 6.000 €

 • Gestió de multes  

  Descàrrecs de denúncies i recursos administratius d'infraccions de la Llei sobre Trànsit

 • Assistència sanitària  

 •  

  100% de les despeses en centres clinics i pels metges designats per la companyia i 3.000€ per la lliure elecció

 • Vidres  

  si

 

Tercers

 •  

 • Assistència en viatge  

 • Assistència des del km.  

  km. 0 al vehicle i 15 a les persones

 • Punxada  

  si

 • Falta de combustible  

  si

 • Pèrdua de claus  

  si

 • Enviament de xofer  

  si

 • Vehicle de substitució  

 •  

  si

 • Defensa jurídica  

 • Fiances  

  Límit 6.000 €

 • Lliure elecció advocat i procurador  

  Límit 6.000 €

 • Gestió de multes  

  Descàrrecs de denúncies i recursos administratius d'infraccions de la Llei sobre Trànsit

 • Assistència sanitària  

 •  

  100% de les despeses en centres clinics i pels metges designats per la companyia i 3.000€ per la lliure elecció

Les nostres asseguradores

Actualitat

Notícies Ofertes
© Atten 2024   |   info@atten.es   |   Legal
Zoo Studio